Det bästa sättet att skapa en PDF-fil är med PDF24 Creator

Det bästa sättet att skapa en PDF-fil är med PDF24 Creator. Det är en enkel process och programmet är gratis. PDF24 Creator ger en hel del extra funktioner som är till stor hjälp.

Så här skapar du en PDF-fil med en PDF24 Creator

PDF24 Creator installerar en virtuell PDF-skrivare som du kan använda för att skapa en PDF-fil. Du håller bara den här PDF-skrivaren på när du vill skapa en PDF-fil. När du har tryckt ut öppnas PDF24 Assistant där du kan spara, skicka eller organisera din PDF.

Mer om PDF24 Creator

Konvertera en befintlig fil till PDF

Alternativt kan du helt enkelt använda snabbmenyn för att konvertera en befintlig fil till PDF. Du kommer att behöva installera PDF24 Creator. Klicka med höger musknapp på filen, Välj PDF24 och klicka sedan på konvertera posten där för att konvertera till PDF. Så här skaffar du snabbt en PDF-version av filen.

Skapa en PDF-fil baserad på andra dokument

En PDF-fil kan också genereras om du använder andra dokument som grund. PDF24 Creator gör det möjligt. Öppna PDF24 Creator och dra alla dina filer till redigerings gränssnittet. Sidorna i dokumenten visas. Nu kan du flytta sidorna, ta bort, infoga dem i ett annat dokument eller helt enkelt sammanställa alla dokument tillsammans. Med detta program är det mycket flexibelt att göra en sammanställning.

Alternativ: Använda PDF24 verktygslådan för att skapa PDF-filer gratis

Med PDF24 verktygslådan kan du skapa PDF-filer på olika sätt. Ta en titt på PDF24, där du kan använda mer än 25 PDF tools gratis skapa PDF-filer online PDF-verktyg. För de flesta problem i området PDF finns en lämplig PDF-verktyg.

Till PDF24 verktyg