Exportera PDF-filer från alla program

Med den kostnadsfria PDF24 Creator kan du exportera en PDF-fil från alla program. Det enda kravet för detta är ett utskriftsalternativ i programmet. Om programmet har ett utskriftsalternativ kan du exportera en PDF-fil från programmet.

Med PDF24 Creator exporterar du PDF-filer från alla program

Den gratis PDF24 Creator är ett program som låter dig exportera en PDF-fil från alla program. Det enda kravet är ett utskriftsalternativ i programmet. Export av PDF-filer genomförs via en virtuell PDF-skrivare som kan användas precis som alla andra skrivare. När du har installerat PDF24 Creator finns en PDF-skrivare tillgänglig. Du håller bara denna PDF-skrivare på om du vill skapa en PDF-fil. Efter utskrift på PDF-skrivaren filen exporteras till en PDF och öppnar en guide/assistans fönster där du kan lagra, skicka eller ytterligare organisera PDF-filen.

PDF24 Creator kan exportera mycket mer än en PDF-fil. Programmet erbjuder många användbara funktioner som gör att du kan skapa PDF-filer och ändra, kombinera, dela och komprimera dem. Det stora utbudet av funktioner och användarvänlighet gör det fria programmet en av de mest ansedda verktyg på detta område.

Mer om PDF24 Creator

Varför du bör exportera till PDF

PDF-formatet är det universella delnings formatet. Närhelst du vilja till sända eller del en dokument, då du borde använda en PDF arkivera, emedan den PDF arkivera kanna bli betraktat på någon computern och den PDF arkivera vilja alltid utseende den samma på varje computern.

Ett exempel är online-applikationer. Online-applikationer är något du bör alltid skicka som en PDF-fil, eftersom i de flesta fall endast PDF-filen accepteras av företaget. Ditt CV, följebrev och bilagor kan exporteras som PDF med PDF24 Creator och även kompileras som en enda PDF-fil. Den slutliga PDF-filen kan du sedan skicka till företaget.

Exportera PDF-filer online

Vill du inte installera någon programvara eller du behöver ett online verktyg för att exportera PDF-filer snabbt? PDF24 har sedan också en lämplig lösning för dig. Öppna följande verktyg och konvertera befintliga filer snabbt och enkelt i PDF-format. Verktyget läser dina filer och exporterar PDF-filer från dem, som du sedan kan spara.

Exportera PDF-filer online