Digitala handlingar och PDF-filer

Kombinera en digital handling med själva filen eller utskriften för att skapa den slutliga PDF-filen. Företag har ofta ett speciellt dokument med sin logotyp och andra företagsspecifika uppgifter på, som ska visas på företagets alla dokument. Använd en digital handling och kombinera med filen med det faktiska innehållet för att skapa en slutlig fil som du kan skicka till dina kunder. Läs hur det fungerar nedan.

Använd PDF24 Creator för att skapa en PDF-fil av en digital handling

För att skapa en digital handling som PDF-fil kan du använda PDF-skrivaren från PDF24 Creator. Använd helt enkelt Word eller någon annan ordbehandlare och skapa en digital handling. Skriv sedan ut filen på PDF24:s PDF-skrivare för att skapa PDF-filen av din digitala handling. Den digitala handlingen kan nu användas för att kombinera med en annan PDF-fil.

Använd enkelt PDF24 Creator för att kombinera digitala handlingar med PDF-filer

PDF24 Creator är en grats PDF-skapare som klarar att lägga till digitala handlingar till en PDF-fil. Gör följande för att lägga till en digital handling:
  1. Ladda ned och installera PDF24 Creator gratis
  2. Skapa en digital handling via PDF-skrivaren, som förklaras ovan.
  3. Öppna PDF24 Creator och dra & släpp filen du vill kombinera med den digitala handlingen.
  4. Klicka på Spara som-ikonen i verktygsfältet för att öppna dialogrutan Spara som.
  5. Välj sidan för den digitala handlingen i urvalet.
  6. Välj filen för din skapade digitala handlng och markera kryssrutan för att använda inställningarna för digitala handlingar.
  7. Fortsätt och spara filen.
Nu har du skapat en PDF-fil i kombination med en digital handling. För att automatisera dessa steg lite kan du spara alla dina inställningar som en profil i dialogrutan Spara som. Nästa gång du sparar en PDF-fil kan du välja profilen direkt.

Mer om PDF24 Creator

Kombinera ett dokument och digitala papper online

Om du inte kan installera PDF24 Creator eller om du inte använder din specifika PC, så finns det också ett PDF verktyg online som också är gratis och enkelt att använda. Välj dokumentet och digitala pappret och klicka på kombinera knappen och resten görs av verktyget. Du kan ladda ned resultatet efteråt.

Kombinera dokument och digitala papper online