Sammanfoga flera PDF-filer gratis

Med den gratis PDF24 Creator får du ett gränssnitt där du fritt kan slå ihop flera filer sida för sida. Du kan dra och släppa sidor från en fil till en annan, flytta, ta bort och rotera sidor samt en hel del andra saker.

Använd bara PDF24 Creator för att sammanfoga PDF-filer

PDF24 Creator är en gratis PDF-skapare med stöd för att sammanfoga flera filer. Gör följande steg för att sammanfoga filer och skapa en PDF-fil:
  1. Ladda ned och installera PDF24 Creator gratis
  2. Öppna PDF24 Creator
  3. Importera de filer du vill sammanfoga genom att dra & släppa dem i den högra delen av fönstret
  4. Nu bör du se alla sidorna i dina uppladdade dokument
  5. Om du endast vill sammanfoga filerna, klicka bara på ikonen för att sammanfoga alla sidor till en enda fil.
  6. Du kan också sammanfoga sidorna helt fritt genom att dra en sida och släppa den i en annan fil. På så sätt kan du skapa en ny fil baserad på sidorna från andra dokument.
  7. Om du har fogat samman alla sidor, markera det dokument som du vill spara och klicka på ikonen Spara för att spara den sammanslagna filen.
Du kan läsa in alla filer du vill. PDF24 Creator använder en virtuell PDF-skrivare för att få filen till rätt format så att PDF24 Creator kan läsa filen. Det är en mycket kraftfull funktion som gör att du kan ladda en Word-fil, en textfil, en bild, en PDF-fil eller ett annat filformat och sedan välja de sidor från de dokument du vill och skapa en ny fil med den sida du behöver.

Mer om PDF24 Creator

Free PDF Software   FXD till PDF   Print PDF files   PDF Generator   PDF-programvara   PDW till PDF   Skriv till PDF - Att använda PDF24 PDF Printer för att skriva till PDF   Generating PDF files with the PDF24 Creator   UFO till PDF   PDF conversion
Annonsering