Skanna till PDF - Importera från en skanner och skapa en PDF-fil

Du kan importera data från en skanner och omvandla dessa data till en PDF-fil. En PDF-fil är det bästa alternativet när du importerar flera filer från en scanner för du får då alla sidor i en fil.

Använd bara PDF24 Creator för att skanna til PDF

PDF24 Creator är ett gratis PDF-skapare med stöd för att importera från skanner eller kamera. Ta följande steg för att skanna till PDF:

  1. Ladda ned och installera PDF24 Creator
  2. Öppna PDF24 Creator
  3. Välj Arkiv->Importera->Skanner för att öppna skanners gränssnitt
  4. Välj dina inställningar och klicka på "Skanna"
  5. PDF24 Creator tar emot filenar från skannern, skapar en PDF-fil och du bör se den nya filen i den högra fönsterrutan
  6. Klicka på Spara som-ikonen för att spara den importerade filen

Du kan även importera fler filer och om du har importerat alla dina filer kan du komponera nya filer baserat på de importerade genom att dra och släppa sidor från en fil till en annan. Om en sida är roterad, markera den sidan och klicka på rotera vänster eller rotera höger för att få sidan i rätt riktning. Om du har skapat din slutliga filen, spara den.

Mer om PDF24 Creator

Ladda ned PDF Creator 100 % gratis
PDF24 Creator 9.1.1
Ladda ned PDF Creator
100 % gratis | 100 % fri från spionprogram
Annonsering